Wydawnictwo

 
Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku zostało powołane przez JM Rektora prof. dr hab. Aleksandra Kozłowskiego na posiedzeniu Senatu PWSZ w Płocku w dniu 26 września 2000 r. Pierwszą publikacją wydaną pod egidą Wydawnictwa były „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia”.
Na przestrzeni lat Wydawnictwo przechodziło kolejne fazy rozwoju, stale poszerzając ofertę publikowanych tytułów oraz stawiając na wysoki poziom edytorski i merytoryczny publikacji.
Głównym zadaniem Wydawnictwa jest publikowanie i rozpowszechnianie wyników badań przeprowadzonych zarówno przez pracowników PWSZ w Płocku jak również naukowców z innych ośrodków akademickich w postaci prac monograficznych, opracowań zbiorowych, a także czasopism naukowych.
W chwili obecnej Wydawnictwo Naukowe wydaje publikacje m.in z dziedziny nauk społecznych, dziedzin nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Wydawnictwem od 29 czerwca 2018 r. kieruje Redaktor Naczelny – dr Arkadiusz Lewandowski.

  • Poprzedni Redaktorzy Naczelni:
  • 2016-2018 prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz
  • 2012-2016 dr Anna Nowacka
  • 2010-2012 prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński
  • 2008-2009 prof. dr hab. Aleksander Kozłowski
  • 2001-2008 prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński