Struktura

 
Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
Plac Dąbrowskiego 2, pok. nr B4
09-402 Płock
tel.(24)366 54 00 wew. 210
www.wydawnictwo.pwszplock.pl


Prorektor ds. Nauki i Rozwoju:
dr Anna Nowacka


Redaktor Naczelny
dr Arkadiusz Lewandowski
tel. 24 366 54 00 wew. 210
a.lewandowski@pwszplock.pl


Sekretarz Redakcji
mgr Aneta Kamińska-Krysztofiak
tel. 24 366 54 00 wew. 210
wydawnictwo@pwszplock.pl


Redakcja Czasopisma „Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej”

Redaktor Naczelny Czasopisma
dr n. med. Mariola Głowacka

Sekretarz Redakcji
dr n. med. Dorota Kochman
e-mail: wnz@pwszplock.pl


Redakcja Czasopisma „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”

Redaktor Naczelny Czasopisma
Sekretarz Redakcji
e-mail:


Redakcja Czasopisma „Społeczeństwo. Edukacja. Język”

Redaktor Naczelny Czasopisma
prof. zw. dr hab. Jacek Piekarski

Sekretarz Redakcji
dr Arkadiusz Lewandowski
e-mail: redakcja.sej@pwszplock.pl


Redakcja Czasopisma „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne”

Redaktor Naczelny Czasopisma
prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz

Sekretarz Redakcji
dr Paweł Kaczmarczyk
e-mail: p.kaczmarczyk@pwszplock.pl