Rada Wydawnicza

 
Na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz § 2 ust. 4 Regulaminu Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, w celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego wydawanych publikacji i koordynacji działalności wydawniczej, Zarządzeniem nr 20/2018 z dnia 15 marca 2018 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku powołał członków Rady Wydawniczej na kadencję 2016 – 2020.

Skład Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku:

Przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz

Członkowie
Dr Anna Nowacka
Dr n. med. Mariola Głowacka
Dr Paweł Kaczmarczyk
Prof. nadzw. dr hab. Michał Nowosielski