Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Pedagogika

ISSN 1644-0323

 
Informacje ogólne

Cena jednego tomu: 10,50

okladka Zeszyty ukazują się od roku 2002. Redaktorem naukowym serii "Pedagogika" jest dr Liliana Tomaszewska. Zeszyty to pismo o szerokim profilu: zamieszczane s± w nim materiały z różnych subdyscyplin pedagogiki, w tym z pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, teorii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, metodyki nauczania języków obcych w klasach młodszych.

Pedagogika. Tom 1 (2002) Spis treści
Pedagogika. Tom 2 (2004) Spis treści
Pedagogika. Tom 3 (2004) Spis treści
Pedagogika. Tom 4 - część 1 i 2 (2005) Spis treści
Pedagogika. Tom 5 (2006) Spis treści
Pedagogika. Tom 6 - część 1 i 2 (2007) Spis treści
Pedagogika. Tom 7 (2008) Spis treści
Pedagogika. Tom 8 (2009) Spis treści

Zeszyty Naukowe PWSZ "Pedagogika"
przestały się ukazywać w 2010 roku.