Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Neofilologia

ISSN 1641-9839

 
Informacje ogólne

Cena jednego tomu: 10,50

okladka Zeszyty ukazują się od roku 2001. W piśmie publikowany są teksty referatów wygłoszonych na konferencjach organizowanych przez Instytut Neofilologii, artykuły pracowników Instytutu, a tematyka trzech tomów skupia się wokół problematyki zwi±zanej z niemieckimi pisarzami - Carlem i Gerhartem Hauptmannem.

Neofilologia. Tom 1 (2001) Spis treści nakład wyczerpany
Neofilologia. Tom 2 (2002) Spis treści nakład wyczerpany
Neofilologia. Tom 3 (2002) Spis treści
Neofilologia. Tom 4 (2003) Spis treści nakład wyczerpany
Neofilologia. Tom 5 (2003) Spis treści
Neofilologia. Tom 6 (2004) Spis treści
Neofilologia. Tom 7 (2005) Spis treści
Neofilologia. Tom 8 (2006) Spis treści
Neofilologia. Tom 9 (2006) Spis treści
Neofilologia. Tom 10 (2006) Spis treści
Neofilologia. Tom 11 (2007) Spis treści
Neofilologia. Tom 12 (2007) Spis treści
Neofilologia. Tom 13 (2007) Spis treści
Neofilologia. Tom 14 (2008) Spis treści
Neofilologia. Tom 15 (2009) Spis treści
Neofilologia. Tom 16 (2011) Spis treści

Zeszyty Naukowe PWSZ "Neofilologia"
przestały się ukazywać w 2012 roku.