Nakład wyczerpany

 
1. 10 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku pod red. K. Atemborskiej, A. Kozłowskiego, M. Znyk (2009)
2. Ewa Bartuś: Potencjał życiowy osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym (2013)
3. Edukacja a rynek pracy. Kompetencje społeczno-zawodowe determinantem gotowości człowieka do efektywnej adaptacji zawodowej pod redakcją W. Łozowieckiej, M. Jagodzińskiej, K. Przybyszewskiej, E. Wiśniewskiej (2013)
4. Edukacja i społeczeństwo obywatelskie – perspektywa interdyscyplinarna/ red. naukowa Małgorzata Kamińska, Liliana Tomaszewska (2013)
5. Edukacja w procesie zmiany – warunki, możliwości, doświadczenia. Praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Piekarskiego, M. Kamińskiej, L. Tomaszewskiej, E. Wiśniewskiej (2014)
6. Mariola Głowacka: Kryteria oceny wybranych zabiegów wykonywanych przez pielęgniarkę w oparciu o standard kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Skrypt do przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa – ćwiczenia. Tom I (2014)
7. Mariola Głowacka, Beata Haor – Repetytorium podstaw pielęgniarstwa. Skrypt do przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa – wykłady (2014)
8. Beata Haor: Kryteria oceny wybranych zabiegów wykonywanych przez pielęgniarkę w oparciu o standard kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Skrypt do przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa – ćwiczenia. Tom II (2014)
9. Maciej Kołodziejski: Koncepcja Edwina E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej (2008)
10. Nauczanie i uczenie się w działaniu pod redakcją naukową M. Jagodzińskiej, L. Tomaszewskiej, A. Głowali (2013)
11. Nauczyciel i nauczanie w warunkach zmiany edukacyjnej. Praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Piekarskiego, M. Kamińskiej, L. Tomaszewskiej, E. Bartuś (2014)
12. Młodzi Polacy w XXI wieku. Praca pod red. S. Kowalskiego, A. Schulz, A. Nowackiej (2014)
13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 1999-2004. Pięciolecie Uczelni pod red. A. Kozłowskiego, E. Wiśniewskiej, K. Atemborskiej (2004)
14. Pielęgniarstwo a rynek pracy. Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej pod red. M. Głowackiej (2014)
15. Przedsiębiorstwa, banki i regiony w gospodarce pod red. J. Grzywacza, S. Kowalskiego (2014)
16. Maciej Słodki: Opracowanie modelu opieki nad ciężarną z wrodzoną wadą serca płodu na podstawie nowego prenatalnego podziału wad serca (2012)
17. Maria Szymańska: Ćwiczenia plastyczne w przedszkolu. Przyroda – technika – ludzie. Konspekty (2013)
18. Ewa Wiśniewska - Projekt jako metoda edukacyjna w teorii i praktyce kształcenia elementarnego (2013)
19. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Neofilologia. Tom 1 (2001)
20. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Neofilologia. Tom 2 (2002)
21. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Neofilologia. Tom 4 (2003)
22. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. Tom 7 (2007)