Kontakt

 
Kontakt

Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
Plac Dąbrowskiego 2, pok. nr B4
09-402 Płock
tel.(24)366 54 00 wew. 210
www.wydawnictwo.pwszplock.pl


Redaktor Naczelny Dr Arkadiusz Lewandowski
tel. 24 366 54 00 wew. 210
a.lewandowski@pwszplock.pl
Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock


Sekretarz Redakcji mgr Aneta Kamińska-Krysztofiak
tel. 24 366 54 00 wew. 210
wydawnictwo@pwszplock.pl
Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock