Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017

19.11.2018

 
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 dla naszych czasopism:

„Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej”: ICV 2017 = 76.08
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47039&lang=pl
*
„Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”: ICV 2017 = 48.22
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=21267
*
„Społeczeństwo. Edukacja. Język”: ICV 2017 = 84.28
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=12386&lang=pl
*
„Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne”: ICV 2017 = 85.14
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=21984&lang=pl

Wyznaczona ocena ICV za rok 2017 jest widoczna na liście czasopism indeksowanych w bazie ICI Journals Master List 2017 oraz w Paszportach czasopism.

Rozporządzenie dotyczące wykazu wydawnictw – konsultacje

24.10.2018

 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło kolejny etap konsultacji projektów rozporządzeń do Konstytucji dla Nauki, która zacznie obowiązywać już od 1 października 2018 roku. Jednym z konsultowanych rozporządzeń jest projekt dotyczący wykazu wydawnictw naukowych, monografii naukowych oraz czasopism.
Zgodnie z informacją MNiSW proponowane rozwiązania są odpowiedzią na niski poziom widoczności wyników badań polskich naukowców w świecie, a także na zjawisko tzw. punktozy, czyli gonitwę za dużą liczbą publikacji. W rozporządzeniu przyjęto uznaną powszechnie na świecie zasadę tzw. dziedziczenia prestiżu. W ten sposób właśnie będą ustalane wykazy wydawnictw monografii i czasopism naukowych. To sprawi, że naukowcy nie będą zmuszeni publikować dużo, będą za to zmotywowani do publikowania w prestiżowych miejscach – ciężar zostanie przeniesiony na jakość, nie na ilość.

Źródło: https://www.nauka.gov.pl/proces-bolonski-aktualnosci/trwaja-konsultacje-rozporzadzen-do-konstytucji-dla-nauki.html

Brak oceny czasopism naukowych w roku 2017

20.09.2017

 
Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.09.2017 r. ocena czasopism naukowych w roku 2017 nie będzie przeprowadzona. Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakładce Komunikaty.

Nowa lista czasopism naukowych MNiSW

05.01.2016

 
Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku czasopismo Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” otrzymało 5 punktów w wykazie czasopism naukowych (lista B), natomiast rocznik Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych „Społeczeństwo. Edukacja. Język” dostał 4 punkty.

Wersje elektroniczne publikacji PWSZ w Płocku

20.10.2015

 
Z przyjemnością informujemy, że wersje elektroniczne niżej wymienionych książek naszych wykładowców, opublikowane w Wydawnictwie PWSZ w Płocku można kupić w księgarniach internetowych (np. na platformie IbukLibra, http://ebooki.swiatczytnikow.pl, www.inbook.pl, www.ibuk.pl i wielu innych).

Współpraca z księgarnią internetową

30.04.2015

 
Informujemy, że PWSZ w Płocku podpisało umowę z księgarnią internetową bonito.pl Na stronie internetowej księgarni można kupić wszystkie publikacje naszego wydawnictwa, które ukazały się w latach 2013-2014. Opublikowane przez nas książki będą też na bieżąco trafiały do zasobów księgarni.

Zapraszamy do zakupów!