Publikacje Wydawnictwa Naukowego PWSZ w Płocku

 
Monografie - Nowości

ne     ne     ne


Czasopisma

pwod     rtnp     ne     neTytuł czasopisma Tytuł w języku
angielskim
Wersja
elektroniczna
ISSN e-ISSN DOI Rok MNiSW ICI Journals
Master List
Bazy indeksacyjne
Pielęgniarstwo
w Opiece
Długoterminowej
Long-Term
Care Nursing
Open Access 2450-8624 2544-2538
10.19251/pwod/
2016 - 55.85
ICI World of Journals
PBN/POL-Index
Polska Bibliografia Lekarska
PSJD (Polish Scientific
Journals Database)
2017 - 76.08
Rocznik Towarzystwa
Naukowego Płockiego
Yearbook of Scientific
Society of Płock
Open Access 0860-5637
-
10.19251/rtnp/
2013 - 4.61
BazHum
CEJSH (The Central European
Journal of Social Sciences
and Humanities)
ICI World of Journals
PBN/POL-Index
2014 - 56.37
2015 8 55.63
2016 8 44.19
2017 - 48.22
Społeczeństwo.
Edukacja. Język
Society.
Education. Language
Open Access 2353-1266 2449-7983
10.19251/sej/
2014 - 38.08
BazHum
CEJSH (The Central European
Journal of Social Sciences
and Humanities)
ICI World of Journals
PBN/POL-Index
2015 4 46.98
2016 4 68.44
2017 - 84.28
Zeszyty Naukowe
Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej
w Płocku.
Nauki Ekonomiczne
The Academic
Journal of the State
University of Applied
Sciences in Płock.
Economic Sciences
Open Access 1644-888X 2449-7975
10.19251/ne/
2013 3 3.59
BazEkon
CEJSH (The Central European
Journal of Social Sciences
and Humanities)
ICI World of Journals
PBN/POL-Index
2014 3 35.32
2015 5 49.79
2016 5 70.49
2017 - 85.14


Nasze publikacje można kupić w następujący sposób:

- w Bibliotece PWSZ w Płocku (Plac Dąbrowskiego 2)
- zamówić telefonicznie (024) 366-54-00 wew.210
- zamówić przez Internet (wydawnictwo@pwszplock.pl)

logo logo logo