Strona główna

 
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku zostało powołane przez JM Rektora prof. dr hab. Aleksandra Kozłowskiego na posiedzeniu Senatu w dniu 26 września 2000 r., a pierwszą publikacją były „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia".

Wydawnictwem od października 2016 r. kieruje Redaktor Naczelny – prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz

Poprzedni Redaktorzy Naczelni:
2012-2016 dr Anna Nowacka
2010-2012 – prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński
2008-2009 – prof. dr hab. Aleksander Kozłowski
2001-2008 prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński

Nasze publikacje można kupić w następujący sposób:
  • w Bibliotece PWSZ w Płocku (Plac Dąbrowskiego 2)
  • zamówić telefonicznie (024) 366-54-00 wew.210
  • zamówić przez Internet (k.atemborska@pwszplock.pl)
Miło nam poinformować, że czasopisma PWSZ w Płocku znalazły się na liście Index Copernicus Value (ICV):

1. „Społeczeństwo. Edukacja. Język (ICV 2014: 4.19 (38.08))
2. „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne” (ICV 2014: 3.89 (35.32)), (ICV 2013: 3.59).

Ocena ICV jest miarą mocy czasopisma, im jest wyższa, tym większe prawdopodobieństwo, że czasopismo w przyszłości będzie zwiększać cytowalność publikowanych artykułów, otrzyma wyższe noty w ramach przeprowadzanych ewaluacji, będą w nim publikować uznani autorzy.

Czasopisma są też indeksowane w: CEJSH, BazEkon, BazHum.

logo logo logo