Strona główna

 
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku zostało powołane przez JM Rektora prof. dr hab. Aleksandra Kozłowskiego na posiedzeniu Senatu w dniu 26 września 2000 r., a pierwszą publikacją były „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia".

Wydawnictwem od października 2016 r. kieruje Redaktor Naczelny – prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz

Poprzedni Redaktorzy Naczelni:
2012-2016 dr Anna Nowacka
2010-2012 – prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński
2008-2009 – prof. dr hab. Aleksander Kozłowski
2001-2008 prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński

Nasze publikacje można kupić w następujący sposób:
  • w Bibliotece PWSZ w Płocku (Plac Dąbrowskiego 2)
  • zamówić telefonicznie (024) 366-54-00 wew.210
  • zamówić przez Internet (wydawnictwo@pwszplock.pl)

Miło nam poinformować, że czasopisma PWSZ w Płocku znalazły się na liście czasopism punktowanych MNiSW oraz na liście Index Copernicus Value (ICV):

Tytuł czasopisma Rok MNiSW Index Copernicus
Społeczeństwo. Edukacja, Język. 2014 - 38.08
2015 4 46.98
2016 4 68.44
Zeszyty Naukowe Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w
Płocku. Nauki Ekonomiczne
2013 3 3,59
2014 3 35.32
2015 5 49.79
2016 5 70.49
Pielęgniarstwo w Opiece
Długoterminowej
2016 - 55.85


Czasopisma są też indeksowane w CEJSH, BazEkon, BazHum.

logo logo logo